พาสักการะเจดีย์ไจ๊ปุ่น หรือ พระเจดีย์ที่มีพระ 4 ทิศ

เจดีย์ไจ๊ปุ่น (พระสี่ทิศ) ไจ๊ คือ พระ หรือ เจ …