เจดีย์ศากยะมนัง (Sakyamanaung Paya)

เจดีย์ศากยะมนัง (Sakyamanaung Paya) สร้างปี ค.ศ.1629 โดยกษัตริย์ติริตุธรรมราชา (King Thirithudhammaraza) สูง 35 เมตร บนฐานทรงกลีบดอกบัว เป็นรูปทรงเจดีย์ย่อมุมที่รับอิทธิพลสถาปัตย์ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและไท ใหญ่ รายล้อมทั้งสี่ทิศด้วยเจดีย์องค์เล็ก และมีรูปปูนปั้นยักษ์อ 2 ตน

เที่ยวพม่า วันแรกที่มาถึง


You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น