‘สำนักพุทธฯ’เดินหน้ากระจายหลัก’พุทธศาสนา’ช่วยสมานฉันท์ชาติ

EyWwB5WU57MYnKOuFVSNbypjtFuF6GhmuDWWafQBEzfpcS6FOz5bAY

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ชู 3 แนวทางงานด้านพระพุทธศาสนาสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยดูแลด้านการศึกษาของคณะสงฆ์ , ส่งเสริมการนำหลักธรรมคำสอนไปเผยแผ่และประชาชนเข้าใจและปฏิบัติได้…

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 57 นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถึงแผนขับเคลื่อนงานด้านพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ ว่า สำหรับการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความสมานฉันท์ดังกล่าวมีอยู่ 3 แนวทาง คือ การเข้าไปส่งเสริมดูแลด้านการศึกษาของคณะสงฆ์, ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ที่ได้รับการศึกษาแล้ว เพื่อให้ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาและส่งเสริมการนำหลักธรรมคำสอนไปเผยแผ่ให้เข้าถึงประชาชน เพื่อไปสู่การปฏิบัติโดยแท้จริง หากประชาชนได้รับความรู้ตามหลักธรรมที่ถูกต้อง และเข้าใจจนสามารถนำไปปฏิบัติได้ จะช่วยให้สังคมเกิดความสุขและความสามัคคี ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้ง ปัญหายาเสพติด และปัญหาในสังคมได้อย่างยั่งยืน

สิ่งจำเป็นที่สุดของแผนขับเคลื่อนในครั้งนี้ พุทธศาสนิกชนจะต้องให้ความสนใจและให้ความร่วมมือ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน หากได้รับการปลูกฝังหลักธรรมคำสอนตั้งแต่เริ่มต้นจะสามารถพัฒนาเป็นประชาชนที่มีคุณภาพได้ในอนาคต สำหรับแผนปฏิบัติงานที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้นั้น มั่นใจว่าจะสามารถกระจายหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องไปทุกหมู่บ้านทั่วประเทศได้อย่างสมบูรณ์ภายในปี 2560.

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น