โปรแกรมทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 4 วัน
นำท่านเดินทางสูตัวเมืองนมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ ซึ่งโบตะทาวน์ แปลว่า เจดีย์นายทหาร 1000 นาย ได้สร้างเจดีย์โบตะทาวน์นี้
ระหัส [ RGN003A ]
วันเดินทาง :
22-26 พ.ค. 57 21,900 บาท
7-10 ,19-22 มิ.ย. 57 21,900 บาท
28 มิ.ย.–1 ก.ค. 57 21,900 บาท
9-12 ส.ค. 57 ( วันแม่ ) 22,900 บาท
2-5 , 21-24 ส.ค. 57 21,900 บาท
30 ส.ค.–2 ก.ย. 57 21,900 บาท
ราคา 21,900 บาท
ดูลายละเอียด
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-อินทร์แขน-สิเรียม 4 วัน 3 คืน
ร่วมนมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า อิ่มอร่อยกับอาหารสุดพิเศษ กุ่งแม่ย่าง เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ่งมังกร ชมโชว์การะเวกก์อันตระการตา
ระหัส [ RGN003B ]
วันเดินทาง :
24-27 ก.ค. 57 17,900 บาท
08-11 ส.ค. 57 17,900 บาท
09-12 ส.ค. 57           (วันแม่แห่งชาติ) 18,900 บาท
 
ราคา 17,900 บาท
ดูลายละเอียด
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน
ร่วมนมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า อิ่มอร่อยกับอาหารสุดพิเศษ กุ่งแม่ย่าง เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ่งมังกร ชมโชว์การะเวกก์อันตระการตา
ระหัส [ RGN003 ]
วันเดินทาง :
29 พ.ค. – 1 มิ.ย. 57 16,900 บาท
26-29 มิ.ย. 57 16,900 บาท
09-12 ก.ค. 57 16,900 บาท
11-14 ก.ค. 57 16,900 บาท
09-12 ส.ค. 57 ( วันแม่ ) 17,900 บาท
ราคา 16,900 บาท
ดูลายละเอียด
ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล 5 วัน 4 คืน
พาท่านล่องเรือแม่น้ำอิรวดี เพลินเพลินกับการนั่งรถม้าชมทะเลเจดี อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษเป็ดปักกิ่ง กุ้งมังกร ลิ้มลองกับอาหารพื้นเมืองบากัน
ระหัส [ RGN005B ]
วันเดินทาง :
28 พ.ค.-1 มิ.ย. 57 32,900 บาท
ราคา 32,900 บาท
ดูลายละเอียด

กูรูทัวร์พม่า