มหาเจดีย์ชเวซิกอง
พระมหาธาตุเจดีย์ชเวสิกอง เป็นเจดีย์ใหญ่ สวยงาม ศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศพม่า เป็นที่เคารพนับถือของทั้งชาวพม่าและชาวไทย ตั้งอยู่ที่เมืองพุกาม
เผยแพร่ : 17th มิ.ย. 2014 เขียนโดย : admin
ผู้เข้าชม 1,259 ครั้ง
ดูลายละเอียด
พระมหามัยมุนี
สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยกษัตริย์แห่งเมืองยะไข่ องค์พระทำจากทองสัมฤทธิ์ สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว
เผยแพร่ : 17th มิ.ย. 2014 เขียนโดย : admin
ผู้เข้าชม 1,816 ครั้ง
ดูลายละเอียด
พระเจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์ชเวดากองพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น
เผยแพร่ : 17th มิ.ย. 2014 เขียนโดย : admin
ผู้เข้าชม 4,176 ครั้ง
ดูลายละเอียด
เจดีย์โบดาทาวน์ เจดีย์นายทหาร 1000นาย
เจดีย์โบดาทาวน์ แปลว่า เจดีย์นายทหาร 1000นาย ตามตำนานเล่าขานว่า เมื่อราว 2000 ปีก่อน พระเจ้าโอกะลาปะ
เผยแพร่ : 17th มิ.ย. 2014 เขียนโดย : admin
ผู้เข้าชม 846 ครั้ง
ดูลายละเอียด
พระธาตุอินทร์แขวน
ตั้งอยู่ที่เมืองไจ้ก์โถ่ อำเภอสะเทิม เขตรัฐมอญของประเทศพม่า บนยอดเขา Paung Laung เหนือระดับ น้ำทะเล 3,615 ฟุต
เผยแพร่ : 17th มิ.ย. 2014 เขียนโดย : admin
ผู้เข้าชม 1,362 ครั้ง
ดูลายละเอียด
พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอร์
ตั้งอยู่กลางเมืองหงสาวดี มหาพระเจดีย์องค์มีความโดดเด่นในหลายๆด้าน เป็นพระธาตุเจดีย์สูงที่สุดของพม่า
เผยแพร่ : 17th มิ.ย. 2014 เขียนโดย : admin
ผู้เข้าชม 868 ครั้ง
ดูลายละเอียด
พระพุทธไสยาสน์เวตาเลียว
เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์อันดับสองของเมืองหงสาวดี
เผยแพร่ : 17th มิ.ย. 2014 เขียนโดย : admin
ผู้เข้าชม 1,290 ครั้ง
ดูลายละเอียด
พาสักการะเจดีย์ไจ๊ปุ่น หรือ พระเจดีย์ที่มีพระ 4 ทิศ
พระเจดีย์ที่มีพระ 4 ทิศ โดยพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ 4 องค์ อายุกว่า 500 ปี
เผยแพร่ : 17th มิ.ย. 2014 เขียนโดย : admin
ผู้เข้าชม 1,145 ครั้ง
ดูลายละเอียด
เจดีย์ศากยะมนัง (Sakyamanaung Paya)
สถาปัตย์ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและไท ใหญ่
เผยแพร่ : 13th มิ.ย. 2014 เขียนโดย : admin
ผู้เข้าชม 2,103 ครั้ง
ดูลายละเอียด
วัดอันดอว์เทียน (Andaw Thein Paya)
อยู่ติดกับวัดซิตตองพญา สร้างปี ค.ศ.1521
เผยแพร่ : 13th มิ.ย. 2014 เขียนโดย : admin
ผู้เข้าชม 1,110 ครั้ง
ดูลายละเอียด