เจดีย์รัตนะบุญ (Ratanabon Paya)

7492_v

เจดีย์รัตนะบุญ (Ratanabon Paya) หรือบางครั้งก็เรียก ‘ญาณตนะพ’ร’ (Yadanaporn) อยู่ทางทิศเหนือของวัดอันดอว์ ธิน สร้างปี พ.ศ.2155 โดยราชินี ชินหะเว (Queen Shin Htway) เป็นกลุ่มเจดีย์ที่ล้อมรอบ ด้วยเจดีย์เล็กๆ 24 องค์เจดีย์รัตนะบุญ (Ratanabon Paya)

1148

กรูทัวร์พม่า