วัดอันดอว์เทียน (Andaw Thein Paya)

3368394058_94c4a9ef69

วัดอันดอว์เทียน (Andaw Thein Paya) อยู่ติดกับวัดซิตตองพญา สร้างปี ค.ศ.1521 เพื่อบรรจุพระบรมทันตธาตุ (ฟันกราม) ซึ่งได้รับจากอาณาจักรศรีลังกา ภายในอุโบสถมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ถึง 175 องค์ ปัจจุบันพระบรมทันตธาตุ ได้ถูกย้ายไปประดิษฐานที่วัดปัญธุละวัดอันดอว์เทียน (Andaw Thein Paya)

1111

กรูทัวร์พม่า